กรณีที่มีผู้กล่าวหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์

ตามมาตรา ๑๑๒ ในต่างประเทศนั้น …..ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗ บัญญัติว่า ผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรคือ (๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ …..ฯลฯ …..ดังนั้นถ้าผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามาตรา ๑๑๒ ณ ที่ใดแม้อยู่นอกราชอาณาจักรไทย ก็จะต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๗(๑) …..ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ มีโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี จึงมีอายุความสิบห้าปี ตามมาตรา ๙๕ (๒) …..ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ...

หากต้องการให้ประเทศมีทางออก ต้องช่วยกันนำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนเข้าสู่ระบบ

. วันนี้ (18 พ.ย.) ผมได้ร่วมอภิปรายถึงความจำเป็นในการที่รัฐสภาต้องรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือร่างของ iLaw . ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึกไว้ว่าในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่รัฐสภาและประชาชนมีความพยายามให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทั้งฉบับเพื่อเปิดทางให้มีการตั้ง สสร. เพื่อจัดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่ให้การร่างรัฐธรรมนูญของประเทศมาจากการรัฐประหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 ในอดีตก็สำเร็จได้เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2539 โดยมีการเลือก ‘สภาร่างรัฐธรรมนูญ’ มาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ . ตอนนั้นกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของ สสร. เดินหน้าไปด้วยแรงสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนมากภายใต้สัญลักษณ์ธงเขียว ขณะเดียวกันตอนนั้นก็มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ออกมาต่อต้านเช่นกัน อย่างไรก็ตามด้วยบรรยากาศแห่งความหวัง ความต้องการจะประนีประนอม ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในสังคมไทย ถึงจะมีแรงต้านไม่น้อย สุดท้าย สสร. ...

ขอเชิญชวนมาร่วมงาน “รัฐธรรมนูญใหม่สู่รัฐสวัสดิการ” ณ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

. วันเสาร์นี้ 28 พฤศจิกายน 2563 ผมได้รับเชิญไปพูดคุยขบคิดในประเด็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพวกเราตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ เราเน้นย้ำมาเสมอว่ารัฐสวัสดิการไม่อาจเกิดได้ถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างรัฐในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ ทุนผูกขาด ระบบรัฐราชการรวมศูนย์ เหล่านี้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นสิ่งที่พวกเราพรรคก้าวไกลยังเชื่อมั่นและเดินหน้าทำงานต่อไป เพื่อวันหนึ่งรัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย . มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ วันเสาร์นี้ . 11.00 – 12.30 น. เสวนา “ความเป็นไปได้ของการจัดสรรงบประมาณในประเทศเพื่อจัดทำรัฐสวัสดิการ” ผู้ร่วมเสวนา 1) เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ 2) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล 3) ...