วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

สยามราชธานี เผยเทรนด์ธุรกิจ Outsource มาแรง มีลูกค้าใหม่เฉลี่ย 12% ต่อปี

 


(24 ก.ย. 2563) นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร Outsourcing Services เปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ


ยกตัวอย่างเช่น งานธุรการ งานขับรถยนต์ ถือเป็นอีกทางเลือกการบริหารจัดการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยบวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท


จากศักยภาพ และแนวโน้มการเติบโตที่ดีของตลาด Outsource ในประเทศไทยสะท้อนได้จากวงเงินงบประมาณและมูลค่าการทำสัญญาของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประเภทจ้างทำของ หรือจ้างเหมาบริการ มีมูลค่าเติบโตทุกปีโดยในปี 2562 มีวงเงินงบประมาณดังกล่าว จำนวน 230,533 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ทำสัญญา 215,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14 และร้อยละ 12 ตามลำดับ


ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจของ Monitor Deloitte และ Dubai Outsource City ประมาณการมูลค่าการใช้บริการ Outsource โลกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 2562-2566 จาก 603.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 เป็น 731.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566


นายจิรณุ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมา SO สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ประมาณร้อยละ 90 และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของรายได้ ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย


สำหรับธุรกิจของสยามราชธานีให้บริการจัดหาบุคลากร และธุรกิจให้เช่าและบริการ ผ่านชื่อ SO People ที่บริการบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ประกอบด้วย1. พนักงานขับรถยนต์ อาทิ พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถส่วนกลาง  พนักงานขับรถขนาดใหญ่ พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า (Valet Parking) และพนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์


2. พนักงานสำนักงาน อาทิ งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์


3. พนักงานช่างเทคนิค


SO Next บริการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย บริการสแกนเอกสาร, บันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลภาคสนาม จดหน่วยแจ้งหนี้ไฟฟ้าและประปา


SO Green บริการดูแลภูมิทัศน์ ครอบคลุมบริการ 3 ประเภท ได้แก่ บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ บริการออกแบบและจัดสวน และบริการตัดต้นไม้ใหญ่


SO Wheel บริการรถยนต์ให้เช่า หลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ทุกความสะดวกของผู้ใช้บริการ อาทิ รถเก๋งรถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถยนต์ดัดแปลง ได้แก่ รถตู้เย็น รถตู้แห้ง รถดัดแปลง 4 ล้อ เป็นต้นด้าน นายณัฐพล วิมลเฉลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทยังจะมุ่งเน้นขยายตลาดบริการด้านข้อมูล หรือ SO Next แบบครบวงจร เพื่อรองรับการ Transform องค์กรในรูปแบบ Digital Transformation ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคปัจจุบัน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะงาน 


รวมถึงระบบที่ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลและเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม บริษัทสยามราชธานี เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 76.5 ล้านหุ้น


รวมถึงเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น