เลี่ยงพระปรางค์ 3 ยอด ลพบุรี “รถไฟทางคู่ลอยฟ้า” 19 กม. ยาวที่สุดในไทย

ข่าวล่าสุด

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 “ทางรถไฟยกระดับยาวที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดลพบุรี)” อีก 1 สุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในการสรรค์สร้างระบบรางให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) รายงานว่า โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ (ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม) มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง 19 กิโลเมตร เลี่ยงเมืองลพบุรี และมีระยะทางรวม 29 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านกลับ ก่อสร้างเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร และมีการปรับแนวก่อสร้างทางรถไฟใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

โดยเป็นการยกระดับทางรถไฟ ขนานกับทางหลวงหมายเลข 366 ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ก่อนจะเริ่มลดระดับลงเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร และบรรจบ กับทางรถไฟเดิมบริเวณก่อนเข้าสู่สถานีโคกกะเทียมถือว่าเป็นทางรถไฟยกระดับที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และทางยกระดับบางช่วงต้องยกระดับข้ามแยก และข้ามแม่น้ำลพบุรี ซึ่งต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ มีการก่อสร้างสถานีรถไฟบนทางยกระดับ 1 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟลพบุรี 2