วันสิ้นปีที่เกือบทุกคนต้องอยู่กับบ้าน

Latest breaking news

วันสิ้นปีที่เกือบทุกคนต้องอยู่กับบ้าน ไปเยี่ยมเยือนกันไม่ได้ ต้องสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ และมาอวยพรรับพรจากผมกันไม่ได้เหมือนทุกปี

ผมอยากจะอวยพรของสิ่งดีที่สุดให้แก่ทุกคนที่ระลึกถึงกัน ในปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่เป็นสิ่งมงคลสูงสุดของพุทธมามกะ อำนวยพรให้ทุกคนมีความคิด และความตั้งใจ ที่จะสร้างความสุขความเจริญให้กับชีวิตตัวเอง โดยไม่ไปหวังพึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากความเพียรของตัวเอง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจะเป็นกำลังเกื้อกูลให้กับทุกคน หลังจากที่คนนั้นเริ่มต้นด้วยสองมือและสองขาของตัวเองก่อนเสมอ ดังนั้นขอให้ทุกคนใช้ความเพียรอย่างเต็มกำลังตลอดปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สัพพะธัมมานุภาเวนะ, สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ,

ขอให้มีความสุขความเจริญ
———–

ขอให้ความเพียรของผม กลายเป็นสิ่งดีๆให้คนรอบข้างไปเรื่อยๆด้วยครับ
สวัสดีปีใหม่ครับลุง

กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้มีความสุข และสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปครับ

กราบขอบคุณอาจารย์ครับ และ สวัสดีปีใหม่ 2564 อาจารย์และครอบครัว ขออำนาจคุณพระหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ต โปรดอำนวยพรในโอกาสปีใหม่นี้ ให้อาจารย์และครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไป ครับ.

กราบขอบพระคุณ คุณลุงค่ะ
และ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณลุงและครอบครัว
มีความสุข สุขภาพแข็งแรงไปนาน ๆ นะคะ

สวัสดีปี่ใหม่ค่ะ ขอให้คุณลุงสุขภาพ แข็งแรง ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดัง ปรารถนา ครอบครัวมีความสุขนะคะ

สาธุขอน้อมรับพรด้วยเศียรเกล้าครับ
และขอพรพระคุ้มครองรักษาอ.ให้สุขกายสบายใจตลอดไปด้วยครับ

กราบขอบพระคุณคุณอาค่ะ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณอาและครอบครัวให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่คุณลุงอาจารย์ บุญรักษา ขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีค่ะ

https://www.facebook.com/von.richthofen.7/posts/3869448839765365