อีกงานค้นคว้าย้ำ เชื้อไวรัสโคโรนามีประสิทธิภาพแพร่ไปผ่านละอองลอยกลางอากาศได้

ซินหัว รายงานผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยของภาควิชานักวิทยาศาสตร์ของจีน โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางอากาศวิชาพลศาสตร์ (aerodynamic) ของละอองลอยกลางอากาศ (aerosol) ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายชนิดใหม่ปนเปอยู่ และก็การันตีว่าเชื้อไวรัส อาจมีความสามารถแพร่ผ่านละอองลอยกลางอากาศได้

การศึกษาเล่าเรียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่นำโดยมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) ในนครอู่ฮั่น เขตหูเป่ยทางตรงกลางของจีน ได้ไต่สวนลักษณะทางอากาศวิชาพลศาสตร์ของเชื้อไวรัส ด้วยการประเมินอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศในพื้นที่ต่างๆในอู่ฮั่นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มี.ค.

แบบอย่างละอองลอยกลางอากาศถูกเก็บรวบรวมจากโรงหมอเหรินหไม่น (Renmin Hospital) ที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น โรงหมอชั่วครั้งคราวในเขตอู่ชาง บริเวณที่อยู่อาศัย รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต

หลานเคอ ผู้อำนวยการห้องทดลองเชื้อไวรัสวิทยาที่เมือง ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสมาชิกหลักของทีมงานวิจัย พูดว่าความหนาแน่นของเชื้อไวรัสในละอองลอยกลางอากาศในห้องแยกโรครวมทั้งห้องคนไข้ที่ใช้เครื่องที่ใช้สำหรับในการช่วยหายใจนั้นต่ำมากมาย กลับมากขึ้นในรอบๆส้วมของผู้เจ็บป่วย

ในเวลาที่ความหนาแน่นของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกักกันโรคอันครัดเคร่งส่วนมากอยู่ในระดับที่ตรวจไม่เจอ

นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังพบว่าละอองลอยกลางอากาศที่มีเชื้อไวรัส ผสมปนเปอยู่ตกลงพื้นหรือเสื้อผ้าของผู้คนก่อนถูกมนุษย์นำพาแล้วก็กลับมาแขวนลอยกลางอากาศอีกที

หลานบอกว่าเพราะเหตุว่าความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพร่ขยายทางละอองลอยกลางอากาศมีอยู่จำกัด คนไม่ใช่น้อยก็เลยไม่สบายใจและก็งงงันเนื่องจากเห็นว่าเป็น “การแพร่ขยายทางอากาศ (airborne) ที่ไม่อาจจะปกป้องได้”

ผลการค้นคว้าระบุว่าการระบายอากาศข้างในห้อง พื้นที่เปิดเตียนโล่ง การดูแลและรักษาสุขลักษณะของชุดปกป้องด้านการแพทย์ รวมทั้งการใช้และก็การฆ่าเชื้อโรครอบๆห้องสุขาอย่างเหมาะควร สามารถนิยามหนาแน่นของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศได้อย่างมีคุณภาพ