“สุวิทย์”จ่อใช้รพ.สนามธรรมศาสตร์ต้นแบบรพ.มหา’ลัย หากสถานกาณณ์โควิด-19รุนแรงขึ้น

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ว่า อว.มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการกำกับดูแลทั่วประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค

อาทิ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 38 แห่ง ฉะนั้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รุนแรงขึ้น ก็จะใช้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีความพร้อมทั้งระบบการจัดการและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไอที การจัดการห้องพัก ตลอดจนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งหมดคือรูปธรรมในการปรับพื้นที่มหาวิทยาลัยไปเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างแท้จริง จึงได้ขอให้คณาจารย์และแพทย์ของธรรมศาสตร์ช่วยถอดรหัสปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานออกมา

เพื่อในอนาคตหากต้องปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะสามารถทำได้ทันที ทั้งนี้ ในอนาคต หรือ อีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า คาดว่าจะมีคนไข้เพิ่มขึ้นอีกมาก หากเราสามารถแยกแยะผู้ที่มีอาการหนักออกจากผู้ที่มีอาการไม่หนักได้ ก็จะตอบโจทย์ประเทศได้เป็นอย่างมาก

ด้าน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า หลักการสำคัญของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ที่มีขนาด 308 เตียง คือ การรองรับผู้ป่วยที่เกินกว่าศักยภาพเตียงของโรงพยาบาลรัฐ โดยระยะเริ่มต้นจะรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วจากกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 5 สถาบันก่อน ซึ่งได้เปิดบริการและรับผู้ป่วยรายแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเราจะรับผู้ป่วยที่อาการคงที่แล้วมาดูอาการ 14 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ทันที…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/765406