ไทย-มองโกเลีย หวัง หลังโควิด-คลี่คลาย 2 ฝ่ายใช้ประโยชน์ เปิดบินตรง

“ไทย-มองโกเลีย” พร้อมร่วมมือทุกมิติ หวังหลังโควิด-19 คลี่คลาย ประชาชน 2 ฝ่ายใช้ประโยชน์ จากเปิดบินตรง กทม.-กรุงอูลานบาตอร์

วันที่ 17 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองโกเลีย โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มูลค่าการค้าระหว่างไทย–มองโกเลีย เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ในการหารือเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว โดยนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลมองโกเลีย ในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิผล ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย พร้อมหวังว่า เอกอัครราชทูตฯ ท่านใหม่ จะสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ถึงความเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่า เอกอัครราชทูตฯ ท่านใหม่ จะดำเนินบทบาทอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองโกเลีย

ทั้งสองฝ่ายมองว่า ไทยและมองโกเลีย มีโอกาสที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อีกมาก พร้อมยินดีที่มองโกเลีย เปิดบริการเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงอูลานบาตอร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ระหว่างสองประเทศ โดยหวังว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์สายการบินดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น