คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้แจกนักศึกษาสู้โควิด-19

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ แจกให้นักศึกษา แก้ปัญหาสินค้าขาดตลาด เล็งหากผลิตแจกเผื่อชุมชน ขานรับเรียนออนไลน์ เพื่อสกัดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังสร้างความวิตกให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตื่นตัว ในการ ในการหาซื้อหน้ากากอนามัย รวมถึง แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ เพื่อเป็นการดูแลป้องกัน ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์จำพวก แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เริ่มหาซื้อยาก ขาดตลาด ส่งผลให้หลายหน่วยงานตื่นตัว คิดค้นผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึง เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เอง แก้ปัญหาขาดแคลน

เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ดร. เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สร้างความร่วมมือกับ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คิดร่วมกันผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ 80% บรรจุขวด โดยเป็นสูตรที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ โดยมีส่วนประกอบคือ เอทานอล 95% ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 3% กลีเซอรอล 99.7 % และ น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ หรือน้ำต้มสุกทิ้งไว้ให้เย็น

สำหรับขั้นตอนการผลิต คือ นำเอทานอล ผสมกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และผสมกลีเซอรอล หรือ กลีเซอรีน จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้น จากนั้นทำการเขย่าสารที่ผสมลงไปให้เข้ากัน และปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ หรือน้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นจนครบ จำนวน 10 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์เข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมบรรจุใส่ขวด ความจุประมาณขวดละ 40 มิลลิลิตร ไว้ใช้ทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรคได้ แต่เมื่อบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วควรทิ้งไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิว

ทั้งนี้ เตรียมไว้เพื่อจะนำร่องออกแจกจ่ายให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และตั้งเป้าหากสามารถมีกำลังผลิตได้ปริมาณมาก จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใช้ฟรี ส่วนมาตรการการป้องกันการระบาดและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศให้งดการเรียนการสอนแบบบรรยายทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา และให้อาจารย์นำการสอนแบบออนไลน์มาใช้ทดแทน ตามมาตรการของภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านแทน หรือที่เรียกกันว่า Work from Home เป็นเวลา 14 วัน และให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดแบ่งเวรเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากยังต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ สำหรับการป้องกันเบื้องต้นได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงานทุกครั้ง.