ผู้ว่าฯลพบุรี ใช้มาตรการเข้มคุมทุกพื้นที่พร้อมสั่งตั้งด่านชุมชนคัดกรองประชาชนจากจุดเสี่ยงเข้าพื้นที่

นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคัดกรองไข้หวัดโคโรนา 2019 (โควิด -19 )ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยของชาวบ้านใน อบต.พุคาที่มารวมตังกันเย็บหน้ากาก เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน ก่อนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่

ซึ่งหลังจากที่ทำการเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคัดกรองไข้หวัดโคโรนา 2019 แล้ว ยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองเกรียนหัก หมู่ที่1 ตำบลพุคา เพื่อตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ซึ่งเป็นด่านที่คัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านในช่วงนี้ ที่มาจากกรุงเทพและจังหวัดต่างๆเพื่อทำการ สอบประวัติในเบื้องต้น ว่าเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้มาอยู่บ้านใคร สามารถติดต่อได้อย่างไร โดยหากมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือผ่านพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการเฝ้าติดตามอาการก่อน 14 วัน

โดยทางนายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าตำบลพุคาถือเป็นตำบลตัวอย่างที่มีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจ และมีการตั้งด่านทำการคัดกรองผู้เข้าออกหมู่บ้านเพื่อเป็นการควบคุมการแพระระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดจะใช้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบและให้พื้นที่ต่างๆทำตาม พร้อมประกาศใช้มาตรการเข้มปิดพื้นที่สนามเปตอง โต๊ะสนุก และสถานที่กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นจุดแพร่เชื้อทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี หากยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งคัด

ส่วนสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในวันนี้ยังมีพื้นที่สีแดง 2 อำเภอ คือเมืองลพบุรี และชัยบาดาล พื้นที่สีส้มอยู่ 1 อำเภอ คืออำเภอท่าหลวง ที่เหลือเป็นสีเหลือง 7 อำเภอ, สีเขียว 1 อำเภอ ขณะที่ผู้ติดเชื้อมี 2 ราย เป็นทหาร 1 ราย และเป็นชาววิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ ส่วนผู้ที่เฝ้าระวังผู้เดินทางจากเขตติดต่อโรคอันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่องจำนวน 242 ราย พ้นระยะ 14 วันจำนวน 96 ราย ยังไม่ครบ 146 ราย รอผลการตรวจเชื้ออีก 6 ราย