กรณีที่มีผู้กล่าวหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์

Latest breaking news

ตามมาตรา ๑๑๒ ในต่างประเทศนั้น
…..ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗ บัญญัติว่า ผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรคือ
(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙
…..ฯลฯ
…..ดังนั้นถ้าผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามาตรา ๑๑๒ ณ ที่ใดแม้อยู่นอกราชอาณาจักรไทย ก็จะต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๗(๑)
…..ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ มีโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี จึงมีอายุความสิบห้าปี ตามมาตรา ๙๕ (๒)
…..ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าท่ีนั้น ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได้
…..ฯลฯ
…..ดังนั้นถ้าบุคคลใดต้องการกล่าวโทษให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำในกรณีนี้ต้องไปกล่าวโทษต่อพนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการสอบสวนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันที่มีการกระทำความผิด

Manee Sunderman
ขอบคุณมากค่ะ ได้ส่งภาพผู้ชายไทยยืนถือป้ายหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 ที่จัตุรัสภูมิพลฯ บอสตัน จากการชุมนุมเมื่อเร็วๆนี้ ไปที่หน่วยงานของรัฐ หวังว่าสถานฑูตไทยจะมีทางค้นหาตัวตนได้

ศาสตรา อาวุธ
ขอบพระคุณท่านที่ให้ความรู้ความเข้าใจ

แต่ก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจด้วยถึงคุณจะไม่ชอบไม่รัก แต่คุณไม่มีสิทธิ์ด่าว่ากล่าวร้ายด้วยถ้อยคำหยาบคายต่ำช้า รึใส่ร้ายป้ายสี ในเพจฯหนึ่งไช้ถ้อยคำรุนแรงมาก คนมาแสดงความคิดเห็นก็เช่นกัน เมื่อไหร่ที่รัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดหน่วยงานจะจริงจรังกับการจัดการเพจนี้ คนจัดตั้ง ถึงแม้นพระองค์ทรงเมตตาไม่เอาเรื่อง แต่พวกนั้นไม่เข้าใจในเจตนากลายเป็นลำพองได้ใจ

บุคคลธรรมดาเรา -ท่าน ก็ไม่มีใครสามารถมาด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ท่านเกลียดชังเรา เราไปด่าท่านเ้วยถ้อยคำเช่นนี้มีเรื่องฟ้องร้อง ฆ่ากันตายก็มี ตัวอย่าง บางคนมีประชาชนร้องเพลงเปิดเพลงหนักแผ่นดินรึขับไล่ไม่ต้อนรับ ท่านยังคิดจะฟ้องร้องเลย แล้วท่านไปยุแหย่เป็นผู้ให้ร้ายสนับสนุนการก้าวล่วงดูหมิ่นหยาบคาย จะถูกต้องไหม อย่างไรแผ่นดินไทยพระมหากษัติย์ทรงกอบกู้สร้างมาพร้อมทหารหาญที่มีความกล้าหาญกษัติย์ก็เช่นกัน ยุคสมัยเปลี่ยนไปสถาบันก็ทรงงานด้านอื่นดังเช่นจะเห็นจากล้นเกล้ารับกาลที่9และพระพันปีตลอดจนทูลกระพระบรมวงค์ษานุวงค์ต่างๆ และทั้งกาลเริ่มรัชกาลใหม่ในหลวงองค์ปัจจุบันก็ทรงงานและทรงแทนในหลวงรัชกาลที่9มานานแล้ว แต่มักจะเห็นการด่าบิดเบือนใส่ร้ายพระองค์ที่รัฐบาลหน่วยงานละเลย

“การจับปล่อยจับปล่อย มีคนอธิบายว่าที่ปล่อยเพราะตามกฎหมายระบุ ความผิดไม่ชัดเจนบ้าง สำนวนอ่อนบ้าง แต่กว่าจะจับได้ ตำรวจมีอุปสรรคเยอะถูกใส่ร้าย ถ้าสำนวนอ่อน ก็กรุณาทำให้มันแข็งด้วยถึงศาลก็เช่นกัน ถ้าสำนวนมันแข็ง ก็ควรดำเนินการตัดสินไปตามขั้นตอน ติดแล้วเขาจะอุทธรณ์ฎีกาก็สิทธิ์เขา หากท่าคิดถึงบ้านเมืองก็สงสารประชาชนที่ทำมาหากินสุจริตเดินทางไปมาได้โดยไม่ต้องมีคนกีดขวางสร้างภาระ รึท่านไม่โดนกับตัวเองรึอย่างไร”

ขอความกรุณาช่วยจัดการเรื่องการหมิ่นในมาตรา112นี้ด้วย รัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุด ควรจริงจรังถนอมภาพประชาธิปไตยในสายตาชาวโลกแต่ไม่ภนอมภาพในสายตาคนในประเทศถนอมน้ำใจประชาชนบริสุทธิ์ที่ไช้ชีวิตในกรุงเทพ ในพื้นที่ม๊อบที่ดาวกระจายกดดันรัฐบาล ไปตามสถานที่สำคัญ ศูนย์การค้าใหญ่ๆภาพภายนอกไม่พังแต่ภายในก็ระอาใจรัฐบาลเช่นกัน

และที่สำคัญ ท่านไดมีความรู้ด้านกฎหมาย ขอความกรุณา ช่วยตรวจสอบ สส.ที่ไปร่วมกับม๊อบที่หมิ่นสถาบัน สส.ที่ทำตัวกร่างเวลาให้สัมภาษณ์ เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบัน เช่น สส.บางคน สส.ชายบางคน ที่มานากบัญชีรายชื่อแบบสามล้อถูกหวย ผิดก็ช่วยจัดการที

กับสื่อ ทุกแขนงทุกช่องทาง ที่ยิดเบือนสร้างข่าวเท็จ การนำเสนอแม้กระทั่งข่าวธรรมดา การพูด ทางต้นสังกัดเคยอบรมความรู้ความสามารถ มารยาทกันบ้างไหม รึสื่อแค่ไปยืนในสถานที่เสียหาย มุดเข้าไปในพื้นที่มีเหตุการณ์คับขันต้องตรวจสอบสื่อสาระแนเช่นนี้ ทางต้นสังกัดต้องตรวจสอบอบรม ที่จริงควรมีสถาบันฉะเพาะ มีใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล รึองค์กรที่ยอมรับได้จะดีที่สุด

FB Chuchart Srisaeng